Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

useed
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamooncat mooncat
useed
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
useed
7175 3103
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viatoc toc
5739 5277
Reposted fromtoojis toojis viatoc toc
useed
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
useed
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viakapitandziwny kapitandziwny
8708 e71e 500
Reposted fromsunlight sunlight viakapitandziwny kapitandziwny
useed
useed
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
useed
0759 2c9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittle little
useed
8812 259d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittle little
useed

February 05 2015

useed
1919 4f9b 500
Reposted fromfoods foods viamatuss matuss
useed
6864 66fb 500
wywiad z Eldo w "PANI" .. ciekawe Gdański.
Reposted fromglupiages glupiages viamefir mefir
useed
4954 1726
Reposted fromssozs ssozs viamatuss matuss
4774 d5d8 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viamatuss matuss
useed
0127 3484
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamatuss matuss
useed
useed

Jeżeli ktoś nie oddzwania na Twoje telefony, jeśli musisz czekać godzinami na jego.jej sms-y to zwyczajnie ma cię w dupie.

Jesli taktuje cię na zasadzie – jestem z Tobą bo nikogo lepszego nie było na razie w okolicy to tylko brniesz w samo upokorzenie. Wystawiasz policzek i mówisz: wal w niego.

Nawet jeśli się z Tobą zwiąże za rok, za dwa, za trzy będzie cię zdradzał. Albo będzie cię zdradzała.

Szanuj siebie.

Nie przyjmuj litości. Litość kończy się źle. Albo niech mówi FUCK YES na twój widok albo niech spada.

Jeszcze raz – szanuj siebie. To będą szanowac cię też inni.

— do zapamiętania
Reposted fromdonootgiveup donootgiveup viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl